Garanti
Vi er medlem af Glarmesterlauget i Danmark
Som medlem giver vi vores kunder en ekstra sikkerhed for korrekt udført glarmesterarbejde. Glarmesterlauget har oprettet en garanti og
klageordning der omfatter alle Laugets medlemmer. Kort sagt går garantien ud på at Glarmesterlauget i Danmark står inde for, at en kundes
berettigede krav mod en glarmester altid bliver opfyldt.
Gennem vores medlemsskab, er du automatisk sikret garantidækning – op til kr. 100.000 exkl. moms – på udført arbejde.
Hvad omfatter garantien?
Garantien er dækkende, uanset om der er tale om vedligeholdelsesarbejde, isætning af glas, facadearbejde, montering af dør- og
vindueselementer eller indramningsarbejde. Ligeledes dækker garantiordningen uanset om glarmesterarbejdet udføres på bygninger, biler eller
skibe.
Hvornår dækker garantien?
Når et medlem af Glarmesterlauget ikke kan, eller vil, opfylde sine forpligtelser, sikres opfyldesen af aftalen via Glarmesterlaugets Garantiordning.
Det samme gælder, hvis et medlem ikke ønsker at følge Glarmesterlaugets afgørelse i en klagesag.
Ligeledes sikrer Glarmesterlaugets Garantiordning, at en kendelse afsagt af Forbrugerklagenævnet eller en domstolsafgørelse opfyldes. Som
hovedregel opfyldes aftalen ved, at Glarmesterlauget sørger for, at medlemmet selv eller et andet medlem afslutter det påbegyndte arbejde.
Alternativt kan Glarmesterlauget vælge at udbetale det tilkendte beløb inkl. eventuelle renter og tillagte sagsomkostninger.
Garantiordningen gælder for alle. Uanset om arbejdet udføres for dig som privatperson, eller du repræsenterer en virksomhed eller institution, er
du dækket.
Hvornår dækker garantien ikke?
Glarmesterlaugets Garantiordning dækker ikke følgeskader eller andre indirekte forvoldte skader.
Garantiordningen omfatter ikke eventuel egenproduktion af termoruder eller fejl og mangler ved andre termoruder, der er leveret med
fabriksgaranti.
Reklamation
Beløbsmæssig dækning
Glarmesterlaugets Garantiordning dækker krav på op til kr. 100.000,00 ekskl. moms pr. sag. Den maksimale dækningssum for det enkelte
medlem af Glarmesterlauget er kr. 500.000,00 ekskl. moms.
Reklamationsfrister
Garantiordningen gælder i 5 år efter at arbejdet er afsluttet. Opstår der problemer inden for denne periode, skal du rette henvendelse til det
09.11.2020 Garanti – Glarmester Kalundborg
medlem, som har udført arbejdet. Hvis du ønsker at klage til Glarmesterlauget i Danmark over glarmesterarbejde, som er udført af et af laugets
medlemmer, skal du senest 4 måneder efter, at det pågældende medlem har afvist klagen, skrive til Glarmesterlauget.
Du kan kontakte Glarmesterlauget på følgende adresse:
Glarmesterlauget i Danmark
Gothersgade 160
1123 København
Tlf. 33 13 65 10
Fax 33 13 65 60